Historie

Sulheim Vertsgård finner du midt i Bøverdalen i Lom.  Gården var grunnlagt før 900-tallet av Sulheim-familien, og har vært i familiens eie siden. Gården er i full drift med melk –og kjøttproduksjon. Det dyrka arealet er 400 dekar med 25.000 dekar med utmark og skog. Gården har egne jaktområder for stor -og småvilt.

Sulheim-familien har alltid hatt vertsgården i kontinuerlig og kjærlig vedlikehold i pakt med gårdens mer enn 1000 års historie og tradisjoner. Uppigard Sulheim ble fredet som en av de første gårdene i Norge i 1923.

I dag består Sulheim Vertsgård av mer enn 30 gamle tømmerbygninger, hvor mer enn 20 bygg danner det indre og ytre gårdstunet. Den eldste eldste bygningen stammer fra ca år 1250, men flesteparten er fra 1500 -og 1600-tallet. Hovedbygningen fra år 1660 er trolig det eldste bebodde huset i Gudbrandsdalen, og har to etasjer.

Alle stuene er dekorert og møblert med kunst fra de gamle mesterene i norsk folkekunst.

To av de gamle bygningene i det indre gårdstunet har blitt omgjort til galleri hvor du kan nyte malerier fra den kjente norske kunstneren Terje Fagermo.

Sulheim Vertsgård har 2 setre og jaktbu på fjellet. Setrene er Leiksetra som ligger rett opp for gården, og Sulheim Heimreseter som ligger i Visdalen. Gården har også en jaktbu, Fjellgrovbue, i Breheimen Nasjonalpark.

Vi har hatt gjester hos oss siden begynnelsen av 1900-tallet, som først og fremst var jegere som leide jaktgrunn nær Loms-eggen. De siste 40 årene har vi også tilbydt overnatting. De siste 15 årene har vi tatt imot gjester fra en rekke norske og utenlandske firma, som for eksempel Norsk Hydro, Ruhrgas og Statoil.